GENERELLE OPLYSNINGER

Ejendomsmæglerne GUNDE & GUNDE, ER EN FAMILIEEJET VIRKSOMHED, SOM ER BASERET PÅ VORES STORE ERFARING - OPNÅET GENNEM 2 GENERATIONER, LOKALKENDSKAB, NETVÆRK, ENGAGEMENT, EFFEKTIVITET, TROVÆRDIGHED, NÆRVÆR OG TILGÆNGELIGHED.
VI ER 100 % UAFHÆNGIG AF BANKER OG KREDITFORENINGER, MEN SAMARBEJDER MED DISSE.
AFDELINGER I KØBENHAVN OG NÆSTVED / KARREBÆKSMINDE - SOM HAR ÅBENT ALLE UGENS 7 DAGE / 365.
LEDIGE STILLINGER:
LIGE NU SØGER VI 2 MÆGLERE TIL HENHOLDSVIS NORDSJÆLLAND OG KØBENHAVN.
GERNE ÆLDRE MÆGLERE MED STORT NETVÆRK - EVENTUELT PÅ FREELANCE BASIS
VI HJÆPER MED KØB, SALG, UDLEJNING OG GENEREL RÅDGIVNING I TILKNYTNING TIL:
 • Liebhaverejendomme
 • Projektejendomme / lejligheder
 • Ejerlejligheder
 • Andelslejligheder
 • Ideelle anparter
 • Rækkehuse
 • Klyngehuse
 • Villaer
 • Fritids- / sommerhuse
 • Husbåde
 • Byggegrunde
 • P - pladser / garager
 * Erhvervsenheder
OG TILBYDER FØLGENDE SALGSFORMER:
• Strakssalg – indenfor 15-30 dage
• Eksponeringssalg
• Kartotekssalg
• Værd at vente på
• Selvsalg
• Medsalg
• Totalsalg
• Liebhaversalg
• Diskretionssalg
Samarbejde:
Realkreditinstitut: Frit og uafhængigt samarbejde
Pengeinstitut: Frit og uafhængigt samarbejde
Forsikringsselskab: Willis, Husejernes, Tryg og Frida
Andre: Zigna, E-soft, Boligsiden, Boliga, C&B og Sagsbehandlingen.dk
Vederlag/provision/rabat modtager for fremskaffelse af:
Finansiering: Nej
Forsikring: Ja
Annoncering: Nej
Andre ydelser: Delvis
Forening:
Ejendomsmæglernes landsorganisation - EL & GELO
Ejendomsmæglerne GUNDE & GUNDE, ER EN FAMILIEVIRKSOMHED, SOM ER BASERET PÅ VORES STORE ERFARING - OPNÅET GENNEM 2 GENERATIONER, LOKALKENDSKAB, NETVÆRK, ENGAGEMENT, EFFEKTIVITET, TROVÆRDIGHED, NÆRVÆR OG TILGÆNGELIGHED.
Forsikring:
Ansvarsforsikring på kr. 3.000.000, og garantistillelse på kr. 2.000.000 pr. registreret ejendomsmægler, er tegnet og stillet via: Tryg forsikring
Forsikringen dækker formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.
Klageadgang:
Ejendomsmæglerne GUNDE & GUNDE
Datatilsynet
Ejendomsmaeglernævnet
PERSONDATAPOLITIK:
Anvendelses ved: 
Service, rådgivning, løsninger, opfyldelse af lovkrav, overholdelse af aftaler.
Hvornår:
Ved bestilling af materiale
Ved overvejelse eller indgåelse af en aftale om en ydelse
Ved køb eller salg af en ejendom.
Ved leje eller udlejning af en ejendom
Ved tilladelse til at bruge personoplysninger
Ved juridisk forpligtelse til det, f.eks. i henhold til:
•               Lov om formidling af fast ejendom
•               Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom
•               Lov om juridisk rådgivning
•               Lejeloven
•               Erhvervslejeloven
•               Hvidvaskloven
•               Forældelsesloven
•               Bogføringsloven
•               Databeskyttelsesloven
Eller når det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser. Det kan være for at forhindre misbrug, at styrke it-sikkerheden eller/og som led i direkte markedsføringsformål.
I forbindelse med: 
•               Vurderinger – i forbindelse med prisfastsættelse, salg og udlejning
•               Formidlingsopdrag
•               Forhandlinger / købstilbud / købsaftale
•               Køberrådgivningsopdrag
•               Fremsendelse af salgsmateriale
•               Registrering i køberkartotek
•               Fremvisninger og åbne huse
•               Udsendelse af nyhedsbrev, mv.
•               Løbende kampagner, konkurrencer m.v.
Samt i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser, herunder:
•               Kundeservice, rådgivning og administration
•               Udvikling og administration af vores produkter, ydelser og forretning
•               Markedsføring af vores ydelser og produkter
•               Identifikation af kunder
•               Beskytte mod bedrageri
•               Opfylde lovbestemte krav
•               Udfylder formularer i forbindelse med bestillinger
•               Indsendelse bestemte dokumenter
•               I forbindelse med telefonopkald til os
•               I forbindelse med brug af vores hjemmeside, apps og ydelser
•               I forbindelse med deltagelse i kundeundersøgelser eller kampagner
Hvilke – alt afhængig af ønsket opgaver og ydelser:
•               Grundlæggende personoplysninger, f.eks. navn, kontaktoplysninger og CPR-nummer
•               Økonomiske oplysninger, f.eks. oplysninger om gæld, indkomst eller kreditvurdering
•               Oplysninger om erhverv / arbejde
•               Oplysninger om fa
milie / husstand
•               Id-dokumentation, f.eks. billede af sundhedskort, pas eller kørekort
Hvor længe:
I henhold til ejendomsmægler- og rådgiveransvar: Afsluttede sager i 10 år (i visse tilfælde 30 år).
Fristerne er fastsat efter de danske forældelsesregler.
Adresser på de ejendomme vi har og har haft i kommission: Altid
Til statistikmæssig brug.
Beskyttelse:
Alle mulige og relevante forholdsregler anvendes iht. gældende lovgivning.
Henvisning:
Yderlig oplysning findes på hos datatilsynet
Følsomme oplysninger:
Indhentes i det omfang, det er nødvendigt for at kunne servicere og yde rådgivning, eller hvis det er os pålagt ved lov. Vi indhenter særskilt samtykke ved registrering af følsomme personoplysninger.
Fra tredjepart:
Den offentlige Informationsserver (OIS), e-nettet og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Kreditorer, pengeinstitutter og panthavere om indestående hæftelser og relevant økonomi. Vi registrerer og bruger f.eks. oplysningerne til at udarbejde og kontrollere det, i en ejendomshandel, lovbestemte materiale.
Til tredjepart:
Ved bestilling af fotograf, plantegning, tilstandsrapport m.v. videregives de oplysninger om kunder og ejendom, som er nødvendige for at kunne udføre opgaven.
Vi videregiver oplysninger om kunder, herunder cpr-nummer til behandling og håndtering af handler i sin helhed, til bl.a. e-nettet, tinglysningen og forsyningsselskaber, i det omfang vi får har modtaget samtykke hertil. Hvis der er givet samtykke til det, videregiver vi din e-mailadresse til Boligsiden, til brug for Boligsidens undersøgelse af tilfredshed med os. Vi videregiver oplysninger til offentlige myndigheder, hvor dette er os pålagt i henhold til gældende lov, herunder hvidvaskloven.
Vi  videregiver muligvis din oplysninger internt i koncernen og til eksterne forretningspartnere (herunder til rådgivere og banker), hvis vi har dit samtykke, eller vi har en lovbestemt ret til at gøre det.
Vi videregiver personoplysninger til databehandlere, i forbindelse med it-udvikling, hosting og support.
Rettigheder:
Vi giver indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Der er ved henvendelse muligt, at få oplyst hvor længe vi gemmer oplysninger, og hvem der modtager oplysninger, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet.
Indsigelse mod direkte markedsføring:                                                                         
Det er ved henvendelse muligt, at gøre indsigelse mod vores brug af personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.
Redigering eller sletning af data:
Såfremt data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er man berettiget til at få oplysningerne redigeret eller slettet med forbehold for begrænsninger i henhold til gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som “retten til berigtigelse”, “retten til sletning” og “retten til at blive glemt”.
Såfremt der er indgået en formidlingsaftale, rådgivningsaftale eller berigtigelsesaftale og samtidig underskrevet dokumentet ”Ejendomsmæglerens persondatabehandling”, hvor der gives et samlet overblik over behandling af persondata, baseret på kundeforhold.  Tilsvarende gælder hvis man som køber har underskrevet et købstilbud eller en købsaftale.
Begrænset brug:
Hvis det menes, at de oplysninger, vi har registreret, er forkerte, eller hvis der er gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan det kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring. Brugen begrænses kun, indtil oplysningernes rigtighed kan bekræftes, eller indtil det kan kontrolleres, om vores legitime interesser vejer tungere end andre interesser.
Tilbagekaldelse af samtykke:
Samtykke til videregivelse af oplysninger, som kræver dit samtykke, kan til enhver tid tilbagekaldes. Såfremt man tilbagekalder et samtykke, så er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde bestemte ydelser. Videregivelse af personoplysninger fortsætter dog, såfremt det er nødvendigt i forhold til af overholde aftaler, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.
Dataportabilitet (Retten til at transmittere oplysninger):
Hvis vi anvender oplysninger baseret på dit samtykke eller anden aftale, og behandlingen af oplysningerne automatiseres, har man ret til at modtage en kopi af de oplysninger, som er videregivet, i et elektronisk maskinlæsbart format.
Kontaktoplysninger og klageadgang:
Ejendomsmæglerne GUNDE & GUNDE
COOKIES:
Anvendes ved trafikmåling, besøgsstatistik og personalisering af forbrugeroplevelse i maksimalt 24 måneder efter hvert besøg.
Cookies omhandler endvidere annoncesamarbejdspartnere / tredjeparter: Facebook, Google, Google Analytics, Instagram.
Der er mulighed for, at afvise/slette uønskede cookies på:
https://minecookies.org/cookiehandtering
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout